Skip to main content

Esimerkkiblogi 3 pidemmällä otsikolla

Taloyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. On tunnettu ongelma, että niihin osallistutaan laiskasti. Silti päätöksenteko tuskin kilpistyy vaatimattomaan osallistujamäärään: yhtiökokous on jo päätösvaltainen, kun yksi osakkeenomistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö on paikalla. Niinpä päätös esimerkiksi mittavasta julkisivukorjauksesta voi ääritapauksessa levätä vain yksillä harteilla.

Ei ole tavatonta, että isännöitsijä postittaa osakkeenomistajille kutsun yhtiökokoukseen viime tipassa, juuri ennen laissa määriteltyä kahden viikon määräaikaa. Kiinteistöliiton yhteysjohtajan Timo Tossavaisen mielestä yleisökatoa voidaan ehkäistä tiedotuksella.

– Hallitushan tietää kokouspäivän paljon ennen kokouskutsujen määräaikaa. Miksei tietoa kokouspäivästä annettaisi osakkeenomistajille aiemmin, sillä niin mahdollistettaisiin nykykäytäntöä paremmin osakkeenomistajien oikeus käyttää päätösvaltaansa yhtiössä? Taloyhtiö muodostuu osakkeenomistajista, ja heidän päätösvallan pitää olla yhtiön toiminnan ytimessä, Tossavainen sanoo.

Yhtiökokouksen päätettäviksi kuuluvat muun muassa merkittävästi vastikkeisiin vaikuttavat asiat. Hallituksen lihakset eivät riitä esimerkiksi kerrostalon julkisivujen peruskorjauksesta päättämiseen, ja asia tarvitsee osakkeenomistajien siunauksen. Yhtiökokous päättää myös yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta. Yksi sen tärkeimmistä tehtävistä on kuitenkin valita uusi hallitus seuraavalle toimikaudelle.

Väliotsikko h2

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa vastata siitä, että yhtiön hallinto on järjestetty asianmukaisesti. Se valvoo ja ohjaa isännöitsijää hänen tehtävässään sekä valitsee tai tarvittaessa erottaa isännöitsijän. Esimerkiksi isännöitsijän ja kiinteistönhuollon palvelu on ensisijaisesti niiden omaa liiketoimintaa, ja hallituksen täytyy seurata, ovatko sopimukset riittävän kattavat tai vastaako palvelu sopimusta. Huonosta palvelusta kärsivät lopulta osakkeenomistajat, kun esimerkiksi hallituksen hyväksymät korjaukset jäävät tilaamatta.

Hallituksen jäsenet siis vaalivat omaa ja naapuriensa omaisuutta. Silti voi olla vaikeaa saada osakkaita innostumaan jäsenyydestä. Timo Tossavaisen mukaan jäsenen tehtävää kartetaan turhaan.

– Esimerkiksi katolta pudonneiden jäälohkareiden aiheuttamat onnettomuudet ovat aiheuttaneet aiheetonta pelkoa hallitusvastuun suuruudesta. On syntynyt vaikutelma, että hallitusvastuussa joutuisi tuomiolle. Oikeasti hallitustyössä riittää, että pyrkii hoitamaan asiat mahdollisimman hyvin. Jäseneltä ei edellytetä mitään erityisosaamista.